schless-art
Een

EXPOSITIE


ZATERDAG 26 augustus TM
ZONDAG 24 september 2017


Opening zaterdag 26 augustus
van 16.00 - 18.00


Berend W. Bodenkamp

RUIMTELIJK WERK
‘Wat aan het oog wordt verklaard, verlangt geen nadere uitleg’.


Ans Tellegen

SCHILDERIJEN | TEKENINGEN | COLLAGES
‘Het land, het licht, de schaduw, verticale en horizontale elementen die een grafisch fragment toevoegen, vormen de oorsprong van het werk’.


Berend Bodenkamp
‘Het bekijken van een schilderij, tekening of beeld vraagt tijd. Die tijd en moeite moet de beschouwer nemen, wil hij er werkelijk in doordringen en de bedoeling ervan ervaren.’ Dit bovenstaande stukje tekst geldt voor het werk van Bodenkamp maar uiteindelijk ook voor het werk van Tellegen. Hoewel beide kunstenaars inspiratie vinden in de natuur hebben zij beiden een verschillende perceptie van het landschap. Voor Bodenkamp is de natuur een aanleiding tot iets, een fragment hieruit wordt dermate geordend en ontdaan van alle ballast dat een minimale vorm ontstaat hierbij gebruik makend van materialen zoals zink, kwartsiet, leisteen of zelfs draden. Lineaire lijnen en structuren zijn favoriet in zijn ruimtelijk werk waarbij gezocht wordt naar een samenhang tussen natuur en kunst.

Ans Tellegen
De oorsprong van haar werk ligt zoals reeds gezegd ook in de natuur waarbij verticale en horizontale elementen een rol spelen. Deze elementen voegen een grafisch element toe en vormen de oorsprong van haar werk. “Een ongebruikelijk standpunt leidt in mijn werk tot een eigenzinnige beeldvorming en taalgebruik, en uiteindelijk een reflectie van de waarneming. De manier van werken met steeds nieuwe lagen, waarin zo op het eerste gezicht weinig kleur zit, geeft een enorme diepte en een verassend perspectief. Kleuren zitten verborgen achter de lagen en komen op onvoorspelbare momenten naar voren. Stilte en beweging spreken hun eigen taal. Uiteindelijk is het werk niet meer afhankelijk van zijn oorsprong, maar spreekt het voor zichzelf”.


Bron: Samenhang Berend W. Bodenkamp, Jaap Bremer, 2016, Beelden aan Zee
Ans Tellegen.
Werk van Berend Bodenkamp is opgenomen in o.a. Collectie van Frans Hals Museum Haarlem, Stedelijk Museum Amsterdam, Koninklijk Huis, Rijkscollectie, Gemeenten en Particulieren Werk Ans Tellegen is opgenomen in diverse bedrijfscollecties en particulieren collecties.
www.anstellegen.nl

Berend Bodenkamp
Berend Bodenkamp
Berend Bodenkamp
Ans Tellegen
Ans Tellegen
1. Berend W. Bodenkamp / Laatste Samenhang 2 / 2010 / kwartsiet / 110 × 135 cm
2. Berend W. Bodenkamp / Fragmenten, serie / zink en kwartsiet / 171 x 0,9 x 2,5 cm
3. Ans Tellegen / Eindeloos begrensd / 2008 / olieverf op doek / 100 × 100 cm
4. Ans Tellegen / Eindeloos begrensd / 2008 / olieverf op doek / 100 × 100 cm


upcomingZaterdag 7 oktober tm
zondag 29 oktober 2017


Het is tevens de laatste expositie van dit jaar bij 
Schless
art. Maartje Blans, schilderijen
marijtje van der Horst, gemengde techniek

Opening zaterdag 7 oktober 16.00 - 18.00 uur
Openingswoord door Meine Fernhout,
kunstsocioloog/auteur

Tijdens de Bergense Kunst10daagse van
20 t/m 29 oktober is Schlessart ieder dag
geopend van 11.00 - 17.00.

Zondag 15 oktober 15.00: In gesprek met
Maartje Blans en marijtje van der Horst
kunst10daagse


Maartje Blans
Maartje Blans / Inmagine, 2016, gemengde techniek, 999 × 999 cm

marijtje van der Horst
marijtje van der Horst / Verborgen licht, 2017, gemengde techniek, 29,7 × 42 cm