schless-art
Een

EXPOSITIE

zaterdag 1 september tm
zondag 23 september 2018


Grenzeloos tekenen

Openingswoord door Pieter Bijwaard

Grenzeloos tekenen? Zo’n titel doet vermoeden dat een tekenaar over de vrijheid zou beschikken om het potlood naar alle kanten te laten uitstromen. Maar zo’n titel dekt maar zeer beperkt de lading. Ja, het witte papier is gewillig voor taal en vorm, maar door zijn formaat toch ook meteen begrensd. Binnen die begrenzing van het papierformaat kan echter met een enkele tekenlijn een hele wereld worden opgeroepen die ruimte suggereert. Niet alleen in de conventionele perspectivische, maar bovenal in imaginaire zin. Daar komt bij dat de tekenende hand de kunstenaar de mogelijkheid biedt zijn aandacht niet alleen op het papier te richten, maar zijn gevoelswereld daarbij aan te roepen om vanuit die polariteit te scheppen. Het is ons bekend wanneer een tekenhand een concreet beeld uit de wereld om ons heen op papier tracht weer te geven. Maar hoe gaat het precies in z’n werk als diezelfde tekenhand een lijn zet zonder een concreet onderwerp voor ogen? Met andere woorden, wat gebeurt er precies als het oog zich van de buitenwereld terugtrekt en 180 graden draait. Hier valt de taal stil en ontluikt de verinnerlijking van de kunst. Inderdaad het gebeurt. In werkelijkheid blijft het oog natuurlijk naar buiten gericht, want daar registreert het datgene wat die polariteit voortbrengt. De zienswijze die van buiten naar binnen is gericht en vice versa, maakt van het oog een doorgeefluik dat binnen en buiten met elkaar in verbinding brengt. Wat zich in die zogenaamde binnenwereld afspeelt zou je grenzeloos kunnen noemen. Echter zo gauw er vanuit die grenzeloosheid vorm ontstaat, een product van de verbeelding, dan is daar ook een vorm van begrenzing mee ontstaan. Is dat erg? Die begrenzing lijkt mij onvermijdelijk en zelfs noodzakelijk om die inwendige grenzeloosheid in de vorm te kunnen laten reflecteren.

En dan ligt na gedane arbeid ineens die raadselachtige tekening op tafel, als een expressie, die vanuit een energetisch veld het roer van de kunstenaar voor even uit handen nam. In de Flamencomuziek heet zo’n moment duende. Maar dit terzijde. Hoe grenzeloos is de ruimte die de tekening nu omgeeft en daar tevens een uitdrukking van is?
Nu begint men al gauw een beetje wazig te kijken wanneer je in goed gezelschap iets van dien aard te berde brengt om uitleg te geven aan wat voor jou de schoonheid van kunst inhoud. Scheppen is een spel in polariteit. Een spel dat onbevangen en in zekere mate serieus gespeeld dient te worden.

Volgens de Socratische Methode zouden we onszelf en de ander onophoudelijk vragen moeten stellen om meer begrip te krijgen over wat ons, in dat spel, aan betekenis en inhoud zou kunnen ontglippen. Waar gaat dit kunstwerk over? Wat ligt eraan ten grondslag? Wat behelsde de kunstenaar en hoe zou je de uitstraling van zijn of haar schepping in woorden kunnen omvatten. En waarom trekt het ene kunstwerk me aan of stoot het me af? Maar dan haast ik mij daarbij te zeggen: til er ook weer niet te zwaar aan, maar weeg datgene wat men ziet en voelt en schort uw oordeel op. Kijken, luisteren en voelen zijn belangrijke factoren wanneer het de kunst en het leven betreft. Wij allen geven expressie aan wat ons ten diepste beweegt en wat met ons wezen resoneert. Voor een integere beschouwing van alles en iedereen is een open oog nodig. Een oog dat in staat is om voelend te kijken naar datgene wat uit die innerlijke grenzeloosheid ontspruit. Want daarbinnen bevindt zich de waarnemer die meer ziet dan het oog alleen.


grenzeloos tekenen

links: Alexandra Roozen, rechts: Ronald Noorman

grenzeloos tekenen

links: Pieter Bijwaard, rechts: Hans Bosma

grenzeloos tekenen

 

grenzeloos tekenen

links, geert Voskamp, rechts: Henk van Gerner

grenzeloos tekenen

links: Christiaan Kuitwaard, rechts: Caren van Herwaarden

grenzeloos tekenen

Lara Wegkamp

grenzeloos tekenen

Arno Kramer

grenzeloos tekenen

Paul Nassenstein

grenzeloos tekenen

Jannie Regnerus

grenzeloos tekenen

Sebastiaan Schlicher

grenzeloos tekenen

Theresa Ferket

grenzeloos tekenen

links: Richard Caldicott, rechts: Jesús Perea

grenzeloos tekenen

Hans Bosma

grenzeloos tekenen

Geert Voskamp

grenzeloos tekenen

Luuk de Haan

grenzeloos tekenen

Marisa Rappard

<    >

Deelnemers: Jannie Regnerus, Alexandra Roozen, Caren van Herwaarden, Arno Kramer, Pieter Bijwaard, Marisa Rappard, Hans Bosma, Ronald Noorman, Dineke Blom, Christiaan Kuitwaard, Margo van Berkum, Luuk de Haan, Henk van Gerner, Ton van der Laaken, Geert Voskamp, Marthe Zink, Cathelijn van Goor, Sebastiaan Schlicher, Paul Nassenstein, Hanneke Francken, Theresa Ferket, Lara Wegkamp, Richard Caldicott, Jesús Perea.upcoming

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


6 okt. t/m 28 oktober
In samenwerking met Galerie MOA uit Maastricht presenteert
SCHLESSART werk van Den Bar, Yan Marczewski en
Han de Vries. Dit werk is tevens tijdens de Kunst10daagse te zien.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .